604. Beef Biryani

604. Beef Biryani

  • NH00366
140,000 VND

Made with golden raisins, toasted almonds, saucy beef, warm spices, and fragrant basmati rice

Bình luận

#
Giao hàng miễn phí
#
Tích điểm nhận quà
#
100% an toàn thực phẩm