601. Chicken Biryani

601. Chicken Biryani

  • NH00365
120,000 VND

A delicious savory rice dish loaded with spicy marinated chicken, caramelized onions with gravy and yogurt ritta

Bình luận

#
Giao hàng miễn phí
#
Tích điểm nhận quà
#
100% an toàn thực phẩm