FAMILY COMBO

  • NH00389
1,000,000 VND

HUMMUS

MEDITERRANEAN SALAD

LAMB SHANK CURRY

MIX PLATTER: CHICKEN TIKKA BOTTI & SEEKH KABAB, LAMB TIKKA BOTTI & SEEKH KABAB AND BEEF TIKKA BOTTI & SEEKH KABAB

BREADS: 2 PLAIN NAANS, 1 GARLIC NAAN AND 1 BUTTER PARATHA

Bình luận

#
Giao hàng miễn phí
#
Tích điểm nhận quà
#
100% an toàn thực phẩm