COUPLE COMBO

  • NH00390
550,000 VND

MEDITERRANEAN SALAD

BUTTER CHICKEN CURRY

CHARCOAL GRILL COMBO: BEEF TIKKA BOTTI & SEEKH KABAB AND LAMB TIKKA BOTTI & SEEKH KABAB

BREADS: 1 CHEESE NAAN AND 1 GRALIC NAAN

Bình luận

#
Giao hàng miễn phí
#
Tích điểm nhận quà
#
100% an toàn thực phẩm